Slobodne a zodpovedne

   OZ CityZen369 združuje rodičov detí na domácom vzdelávaní. Od septembra vzniká vzdelávacia skupinu pre 2. stupeň ZŠ. Výuka bude prezenčne v centre Žiliny pondelok, utorok, streda. Cena 130,- Eur na mesiac. Pridajte sa k nám. V prípade záujmu, alebo otázok nás neváhajte kontaktovať na t. č. : 0908 939 307, email: dubenova.mo@gmail.com,
 www.cityzen369.org.