Podmienky

Zásady používania súborov cookie
Vlastník stránky:


Anonymné prehľadávanie na webových stránkach spoločnosti Miroslav Rišo, s.r.o. - MIRI MEDIA
Spoločnosť Miroslav Rišo, s.r.o. nezhromažďuje prostredníctvom súborov cookies žiadne osobné údaje ani informácie spojené s osobami. Zozbierané informácie sú zhromažďované pomocou ID čísla súboru cookie (číslo zložené približne z 20 znakov) a ID krajiny. To znamená, že spoločnosť Miroslav Rišo, s.r.o. bude schopná použiť iba štatistické údaje, ktoré sa viažu na skupinu ľudí a žiadnym spôsobom nebude schopná identifikovať jednotlivca alebo informácie, či aktivitu na stránke spojenej s jednotlivcom.


Osobné informácie sú zhromažďované pomocou formulára na stránke, do ktorého používateľ zadá údaje a zašle ich spoločnosti Miroslav Rišo, s.r.o.. V tomto prípade spoločnosť Miroslav Rišo, s.r.o. naďalej rešpektuje a dodržiava zákony a nariadenia týkajúce sa zhromažďovania a uchovávania osobných údajov.

Môžete si vybrať možnosť nepovoliť súbory cookies (čítajte viac v časti „Ako zablokovať a zrušiť súbory cookies“). Tak zostanete pre spoločnosť Miroslav Rišo, s.r.o. a analytické nástroje Google Analytics, ktoré používame úplne anonymný.
Všeobecná definícia súborov cookie
Súbor cookie, tiež nazývaný HTTP cookie, web cookie, alebo browser cookie sa používa na pôvodných webových stránkach na zasielanie informácií do prehľadávača užívateľa a následného zasielania informácií z prehľadávača pôvodnej webovej stránke. Informácie sa môžu použiť na autorizáciu, či identifikáciu aktivít používateľa, preferencií používateľa, obsahu nákupného košíka, alebo na iné použitie dosiahnuteľné pomocou ukladania textových údajov na počítači používateľa.
Na čo sa používajú zhromaždené informácie?
Informácie zhromaždené pomocou súborov cookie sa používajú na lepšie pochopenie návštevníkov stránky Miroslav Rišo, s.r.o. a ich spôsobu narábania so stránkou. Všetky informácie sú anonymné, monitorujú iba trendy, ako je napríklad reťaz kliknutí používateľov.
Informácie zadávané používateľom, ktoré vyžadujú aktívne prihlásenie používateľa sa používajú na zasielanie požadovaných informácií ako sú informácie o produkte, finančné informácie a informácie o pracovnom mieste.
Reklamné a cielené súbory cookies
Tieto súbory sa používajú na zasielanie reklám a elektronických bulletinov, ktoré sú pre vás a vaše záujmy relevantnejšie. Používajú sa tiež na obmedzenie počtu zobrazení reklamy a/alebo prijatí elektronického bulletinu od spoločnosti Miroslav Rišo, s.r.o. a pomáhajú tiež merať efektívnosť reklamných kampaní. Súbory sú väčšinou umiestňované reklamnými sieťami s povolením prevádzkovateľa webovej stránky alebo cez internú online platformu pre bulletiny. Pamätajú si, že ste navštívili webovú stránku a táto informácia, ktorá nie je osobným údajom sa zdieľa s inými organizáciami, ako sú reklamné agentúry pre elektronické bulletiny. Cielené alebo reklamné súbory cookies budú často prepojené s funkčnosťou stránky, ktorú zabezpečuje iná organizácia alebo agentúra.
Aké informácie sa zhromažďujú?
Spoločnosť Miroslav Rišo, s.r.o. A/S zhromažďuje zo svojich stránok dva typy informácií. Informácie zhromažďované pomocou súborov cookies a informácie zadávané používateľmi, ktorí vyplnia rôzne formuláre pre bližšie informácie, objednávky vzoriek, atď.


Informácie zhromaždené pomocou súborov cookies sú definované pomocou Google Analytics a patria k nim:

čas súčasnej návštevy stránky,
či a kedy bola stránka naposledy navštívená používateľom,
z ktorej stránky prišiel používateľ na stránku MIRIMEDIA (súbory prvej strany nezdieľajú informácie naprieč stránkami),
IP adresa, ktorá sa opäť používa na identifikáciu informácií ako je krajina, štát, mesto (spoločne nazývané ako IP geolokácia). Súbory cookie nezhromažďujú informácie ako je meno, e-mailová adresa alebo iné adresy, či platobné informácie.
Podmienky Google Analytics tiež jasne zakazujú zákazníkom Google Analytics zhromažďovať informácie, ktoré spájajú osobné údaje s informáciami Google Analytics.
Údaje, ktoré používateľ zadáva sa líšia pri každom formulári, v závislosti od jeho účelu. Tieto formuláre sú vytvorené v súlade s globálnymi a miestnymi zákonmi a nariadeniami.
Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Miroslav Rišo, s.r.o. zaručuje, že všetky špecifické údaje o používateľovi sú uchovávané v súlade s miestnymi a medzinárodnými zákonmi a nariadeniami.
Údaje zhromažďované pomocou súborov cookies sú uchovávané spoločnosťou Google. Čítajte viac o zásadách ochrany súkromia spoločnosti Google.


Ako zablokovať a zrušiť súbory cookies
Internet Explorer:

Vo vašom prehľadávači prejdite na ponuku nástrojov a zvoľte internetové možnosti > Súkromie > Rozšírené.
Kliknite na Nahradiť automatické spracovanie súborov cookie.
Nastavte, ako chcete, aby Internet Explorer spracovával súbory cookies z webových stránok prvej strany a webových stránok tretej strany (iná webová stránka ako tá, na ktorej sa práve nachádzate).
Ak chcete, aby boli súbory cookies vždy uložené na vašom počítači, kliknite na Prijať.
Ak chcete, aby súbory cookies neboli nikdy uložené na vašom počítači, kliknite na Blokovať.
Ak chcete, aby ste boli vyzývaný, či chcete alebo nechcete uložiť súbory cookies, kliknite na Výzva.
Ak chcete, aby boli súbory cookie relácie (súbory cookie, ktoré budú z počítača vymazané pri zatvorení prehľadávača Internet Explorer) vždy uložené na vašom počítači, kliknite na Vždy povoliť súbory cookie relácií.
Google Chrome:

Kliknite na ikonu kľúča na paneli s nástrojmi prehľadávača.
Zvoľte Možnosti (Preferencie na Mac a Linux, Nastavenia na Chromebook).
Kliknite na záložku skrytých možností.
Kliknite na Nastavenia obsahu v časti „Súkromie“.
Kliknite na záložku cookies v dialógovom okne nastavení obsahu, ktoré sa zobrazí:Vymazať súbory cookie
Kliknite na Všetky súbory cookies a údaje o stránke, čím sa otvorí dialógové okno Súbory cookies a iné údaje.

Ak chcete vymazať všetky súbory cookies, kliknite na tlačidlo Odstrániť všetky, v spodnej časti dialógového okna. Ak chcete vymazať iba špecifické súbory cookie, zvoľte stránku, ktorá vydala súbor cookie, potom samotný súbor a kliknite na Odstrániť.
Blokovať súbory cookie v predvolenom nastavení
Blokovať všetky súbory cookie: Zvoľte „Blokovať ukladanie všetkých údajov zo stránok“. Voľba tohto nastavenia zabráni fungovaniu väčšiny stránok, ktoré vyžadujú prihlasovanie. Na paneli s adresou uvidíte ikonu vždy, keď bude zablokovaný súbor cookie.
Blokovať iba súbory cookie tretích strán: Začiarknite možnosť „Ignorovať výnimky a blokovať ukladanie súborov cookies tretích strán“. Ak ste aj pridali stránku do Zoznamu výnimiek a umožnili ste prijímanie jej súborov cookie, jej súbory cookie tretích strán nebudú akceptované, ak ste zvolili túto možnosť.Prijať súbory cookie v predvolenom nastavení
Uistite sa, že ste zvolili „Umožniť nastavenie miestnych údajov“, aby bolo možné prijať súbory cookie prvých a tretích strán. Ak chcete prijímať iba súbory cookie prvých strán, začiarknite možnosť „Blokovať všetky súbory cookies tretích strán bez výnimiek“.Nastavte výnimky pre súbory cookie zo špecifických stránok alebo domén.
Ak chcete kontrolovať spracovávanie súborov cookies pre niekoľko špecifických stránok alebo domén, kliknite Spravovať výnimky. Ak chcete pridať pravidlo v dialógovom okne pre výnimky súborov cookie a údaje o stránke, ktoré sa zobrazí, pokračujte podľa nasledujúcich krokov:
Kliknite na políčko „Pridať novú výnimku“ a zadajte názov domény, pre ktorú chcete vytvoriť výnimku.
Ak chcete vytvoriť výnimku pre celú doménu, vložte [*.] pred názov domény (napr. [*.]google.com).
Môžete tiež špecifikovať IP adresu, IPv6 adresu, alebo non-http URL.
Použite ponuku na voľbu, či stránka môže ukladať súbory cookies. Ak zvolíte Iba pre reláciu, súbory cookie budú vymazané vždy, keď zatvoríte prehľadávač.
Môžete tiež upraviť alebo odstrániť výnimky pomocou tohto dialógového okna.Safari
1. Vyberte Safari ->Preferencie.
2. Kliknite na tlačidlo panela s nástrojmi Bezpečnosť.
3. Safari zobrazí nastavenia preferencií.
4. Zvoľte ako prijímať súbory cookie pomocou možností prepínača:

Nikdy: Úplne blokovať súbory cookie.
Vždy: Prijať všetky súbory cookie.
Iba zo stránok, na ktoré prechádzate: Predvolená voľba, ktorá umožňuje správne fungovanie stránok bez prijímania hromady nepovolených súborov cookie.
5. Ak chcete zobraziť súbory cookie, ktoré sú momentálne vo vašom systéme, kliknite na tlačidlo Zobraziť súbory cookie.
6. Stránka, ktorá použila daný súbor cookie „zabudne“ všetky informácie uložené v súbore, čo znamená, že sa napríklad o zadávanie hesla na stránke, ktoré bolo zadávané automaticky zo súboru cookie a iné záležitosti, musíte postarať manuálne.
7. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť na uloženie zmien.