Našu činnosť môžete podporiť darovaním 2% z dane. IČO: 54076871, CityZen369, občianske združenie. Ďakujeme!

Domškola Galilea

Od septembra domškola Galilea otvára svoje brány pre žiakov prvého stupňa. Pre aktuálne informácie sledujte túto stránku. Prihlasovanie už čoskoro.....

 
Tvorivosť aj logika
Tímová spolupráca aj samostatnosť
Rozvoj ľavej aj pravej hemisféry

Cieľom vzdelania nie je naplniť myseľ, ale otvoriť ju.

Hlavným cieľom vzdelávania by mal byť rozvoj človeka, ktorý je schopný priniesť na svetlo sveta nové myšlienky a nie jednoducho opakovať to, čo robili predošlé generácie. 

Personalizované vzdelávanie

Umožňujeme deťom vybrať si, čo ich skutočne zaujíma a čo chcú študovať. To zahŕňa kombináciu výučby tradičných predmetov podľa osnov Ministerstva školstva a špecifických projektov zameraných na rozvíjanie individuálnych predností žiaka.


Učitelia ako sprievodcovia

Učitelia zohrávajú rolu sprievodcov a mentorov, ktorí pomáhajú deťom objavovať svoje záujmy a podporovať ich učebný proces.

Tvorivosť a logika

Kombinujeme učebné aktivity, ktoré zahrňujú nielen akademické znalosti, ale aj praktické zručnosti, pochopenie a aplikáciu, osobnostný rast, rozvoj kreativity a logického myslenia.

Tímová spolupráca aj samostanosť

Učíme deti spolupracovať v tíme, riešiť problémy a komunikovať efektívne. Rozvíjať kritické myslenie. Toto sú dôležité zručnosti pre ich budúcnosť. Zároveň podporujeme ich individualitu, samostatné rozhodovanie a sebadôveru. Vedieme deti k tomu, aby sa naučili učiť samostatne. Robiť si poznámky z učebných zdrojov a porozumieť textu.

Prispôsobenie sa osnovám

Hoci chceme, aby vzdelávanie bolo uvoľnené a slobodné, je dôležité, aby sa dodržiavali aj osnovy určené Ministerstvom školstva. Snažíme sa integrovať tieto požiadavky do projektov a študijných plánov tak, aby boli menej obmedzujúce.


Rozvoj celého mozgu

Venujeme pozornosť rozvoju oboch hemisfér mozgu detí.  Zaraďujeme aktivity, ktoré zahŕňajú matematiku a vedu, umenie a filozofiu, porozumenie a komunikáciu. Znalosti dôležité pre rozvíjanie individuálnych schopností.

 Pridajte sa k nám! Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na t. č. 0908 939 307, email:dubenova.mo@gmail.com.