Symbolika názvu CityZen369

CityZen369 - Symbolika názvu
CityZen
City v slovenčine reprezentujú náš emocionálny život. Na ovládnutie citov, mať nad nimi kontrolu, namiesto byť nimi kontrolovaný, človek potrebuje nájsť vnútorný pokoj. Pokoj je reprezentovaný slovom Zen. Zen, ako filozofia východného učenia, ktoré má korene v budhizme, nabáda ku kľudu a v tom zmysle sa dostalo do nášho slovníka. Zen= vnútorný balans, kľud, pokoj, poznanie samého seba. Dopĺňa tak filozofiu západného sveta, ktorá sa prevažne sústreďuje na hľadanie odpovedí vo vonkajšom svete, zatiaľ čo Zen sa sústreďuje na hľadanie odpovedí vo vnútri jednotlivca. Západná filozofia je reprezentovaná celým slovom citizen – občan. CityZen369 reprezentuje občana na vyššom stupni bytia, chápania. CityZen369 vychádza z konceptu Friedricha Nietzscheho. Ten ho nazýva nadčlovekom (übermensch) a stojí na transcendovaní duality, dobra a zla. Nový človek ktorý je kľudný, nebojuje, nesúťaží s okolím, ale sa s ním navzájom dopĺňa, kooperuje. Je povznesený nad tradičnú moralitu našej kultúry, ktorá má korene v západných náboženstvách (kresťanstvo, islam, judaizmus)
City
- Anglické slovo City znamená veľkomesto, metropolu. Pochádza z gréckeho slova označujúceho mestský štát, ktorý bol samostatnou jednotkou, nič mu nebolo nadriadené. V gréčtine sa nazývalo polis, z čoho pochádza terajšie slovo police/polícia. V súčasnosti slovo police označuje ochrancu toho čo je, pravidiel. Ochraňuje ich nemennosť, vyžaduje ich dodržiavanie a zároveň tresta ich porušovanie. Neskoršie v Európe, ak sa mesto malo stať metropolou, potrebovalo mať sídlo biskupa, katedrálu. Postaviť katedrálu nemohol obyčajný murár. Ľudia, čo stavali katedrály, potrebovali znalosti posvätnej geometrie /sacred geometry/ a ich chápanie. Volali sa slobodomurári /free masons/. Legenda vraví, že svoje znalosti univerza prebrali od templárov. Boli ich nasledovníci. Slobodomurári boli slobodní v tom zmysle, že mali voľnú ruku vo svojej kreácii, lebo si chránili svoje tajomstvá, napríklad ako stavať monumenty. Ani kráľ, ani cirkev nezasahovala do ich práce, a preto mohli v monumentoch ukrývať tajné znalosti vesmíru, ktoré iba zasvätení ľudia dokázali rozpoznať. Strážili tajomstvá, na ktoré ešte ľudstvo nebolo pripravené. V rade slobodomurárov je najvyšší stupeň 33. Na dosiahnutie vyššieho stupňa v ich hierarchii nestačila znalosť samotná, ale hlavne jej pochopenie. 33 – dvojitá trojka reprezentujúca dualitu reality, 3+3=6, 3x3=9, CityZen369
-
369
„Keby sme poznali veľkoleposť čísel 369, mali by sme kľúč k vesmíru.“
Nikola Tesla
- 369 je vyšší koncept 123, vyšší level bytia, chápania. 1 reprezentuje Boha, stvoriteľa, zdroj, Na to, aby Boh bol vedomý samého seba, sa musel rozdvojiť do reality, na seba a symbol seba samého, cez ktorý sa mohol na seba pozrieť. Na seba a svoj obraz, v ktorom sme stvorení my. V posledný deň stvorenia, šiesty deň, Boh povedal, „Učiňme človeka na svoj obraz, podľa našej podoby“ Genesis 1:26. 2 reprezentuje toto rozdvojenie. Dualitu reality, dobro a zlo, ľavú a pravú stranu, muža a ženu. Tieto dve strany duality vytvoria celok, niečo nové, zmenu, dieťa. To dáva dokopy 3. Transcendovanie duality vytvorí trojuholník, ktorý reprezentuje ďalšiu samostatnú jednotku. Každý roh trojuholníka je znovu definovaný dualitou, rozdvojením, čo dáva 6. Spočítaním všetkých bodov dostaneme 9
CityZen369
Je občanom nového mesta pokoja, mieru. Občan, ktorý chápe sám seba a rozumie okolitému svetu, lebo si uvedomuje, že jedno tvorí druhé a naopak. Dualita, ktorá odzrkadľuje sama seba vo svojom protiklade.