Našu činnosť môžete podporiť darovaním 2% z dane. IČO:  54076871, CityZen369, občianske združenie. Ďakujeme!

CityZen369 motto:

„Moje meno je atóm a zo mňa sa skladá svet. 

Moje meno je vedomie a mnou sa skladá svet.“

My

CityZen369 občianske združenie
Cieľom občianskeho združenia je vytvoriť sieť nezávislých ľudí, ktorí nepotrebujú lídra, ktorí sa môžu navzájom dopĺňať a sú pripravení prebrať zodpovednosť za svoj život. Sieť slúži na spojenie ľudí, za účelom spolupracovania pri realizovaní našich individuálnych aj kolektívnych cieľov a snov. Jedincov, ktorí nečakajú na niekoho iného, aby im povedal, čo majú robiť, ale každý aby bol nezávislý a zároveň prepojený s ostatnými členmi. Nehľadáme vytváranie autorít alebo hierarchií, ale aby sme sa navzájom podporovali a inšpirovali. Spoločnými silami vytvárali prítomnosť a z nej odvíjajúcu sa budúcnosť .
Pravidlá nám majú slúžiť a nie my im. Súčasné pravidlá sú zastaralé a neplnia už viac svoj účel. Našim cieľom je vytvorenie nových pravidiel, pomocou ktorých vytvoríme svet, v ktorom nemusíme potláčať svoje vlastné ja- naše túžby, sny a potreby. Samotný cieľ, za ktorým bude CityZen369 smerovať, bude určený samotnými členmi, nie nadradenou autoritou. Sami si určíme, aký svet vytvoríme. Môže to byť svet, kde ľudia žijú v komunite nezávislej na vzdialenosti, navzájom sa podporujú, spolupracujú a dopĺňajú sa. Nie ako v súčasnosti, kde každý s každým súťaží a ľudia sú vedení k neustálemu naháňaniu krajšej budúcnosti, ktorá je však vždy mimo dosah. Takýto život väčšinu ľudí nenaplní, iba rozdelí na samostatné jednotky, bezbranné čeliť výzvam na globálnej úrovni. Nepoznáme sa navzájom, poznáme iba svoje role, ktoré hráme v súčasnej sociálno-ekonomickej štruktúre. Komunitným životom myslíme zdieľanie priestoru, v ktorom sa realizujeme, navzájom dopĺňame. Kde život a práca nájdu svoj spoločný prienik, kde práca nie je povinnosťou ale naplnením. Práca nie ako prenajímanie nášho času a našich tiel, často proti našim vlastným hodnotám, ale kde ľudské hodnoty majú takú istú prioritu ako ekonomické. Chceme spolu s Vami vytvoriť spoločnosť, kde zisk nie je jediným kritériom úspechu. Naopak, kde profit príde ako doplnok využitia talentu a sebarealizácie každého jednotlivca. Kde vnútorný pokoj a radosť zo života je hlavným ťahačom spoločnosti. A chceme tvoriť tu a teraz, nie v nejakom abstraktnom zajtrajšku.
Projekt sa zameriava na dlhodobú víziu a nielen na krátkodobé výsledky. Snažíme sa spojiť silných jedincov, ktorí sú sami sebe lídrom a spoločne inšpirovať a viesť ďalšie generácie. Jednotlivcov, ktorí sú schopní cez svoje vlastné vedomie pozdvihnúť aj kolektívne vedomie. Ktorí si uvedomujú, že cesta môže byť zároveň cieľ. Zasadiť semiačko nových ideí a hodnôt, ktoré vyrastie až po dlhodobom snažení a napredovaní za určitým cieľom. Samotné napredovanie je naplnením, evolúciou jednotlivca a spoločnosti.
Inštitúcie, ktoré doteraz riadili spoločnosť, stratili svoje opodstatnenie. Sociálny kontrakt medzi nami a inštitúciami sa rozpadáva. Či už hovoríme o politike, ekonomike, zdravotníctve, justícii, médiách alebo školstve, každá z týchto inštitúcií je už skorumpovaná časom. V súčasnom stave je edukačný systém zastaralý a nepripravuje naše deti na ich budúcnosť, ktorá ich čaká. Je nastavený na plnenie úloh, ktoré požaduje zastaralé nastavenie ekonomického systému. Či sa nám to páči alebo nie, žijeme v čase monumentálnych zmien a tieto inštitúcie nie sú v schopné v súčasnej forme napredovať s touto zmenou. Sú spiatočnícke.
Nová generácia hľadá inšpiráciu v predchádzajúcich generáciách. Tie však vyrástli vo svete postavenom na inom paradigme. Preto jedným z našich hlavných cieľov je vytvoriť nové edukačné prostredie, v ktorom sa budeme sústrediť nielen na naberanie znalostí o svete, ale hlavne na ich pochopenie a aplikáciu v živote. Na poučenie sa z našej histórie, na porozumenie poznaniu našich predkov, ukryté v mýtoch a legendách tradovaných a vyvíjajúcich sa celé storočia, či tisícročia. Vzdelanie zamerané na aplikáciu tohto porozumenia smerujúce k plnohodnotnému životu. Naše plány sú sa aktívne angažovať v tejto výzve. Ale zároveň si uvedomujeme, že plány musia byť otvorené zmenám, ktoré adresujú potreby identifikované napredovaním k realizácii samotných plánov. Plány sú na to, aby boli pružné, prispôsobivé. Na to, aby sme mohli prispôsobovať plány našim potrebám, musíme v prvom rade nejaké mať.