Tvorivosť aj logika
Tímová spolupráca aj samostatnosť
Rozvoj ľavej aj pravej hemisféry

Personalizované vzdelávanie

Umožňujeme deťom vybrať si, čo ich skutočne zaujíma a čo chcú študovať. To zahŕňa kombináciu výučby tradičných predmetov podľa osnov Ministerstva školstva a špecifických projektov zameraných na rozvíjanie individuálnych predností žiaka.


Učitelia ako sprievodcovia

Učitelia zohrávajú rolu sprievodcov a mentorov, ktorí pomáhajú deťom objavovať svoje záujmy a podporovať ich učebný proces.

Tvorivosť a logika

Kombinujeme učebné aktivity, ktoré zahrňujú nielen akademické znalosti, ale aj praktické zručnosti, pochopenie a aplikáciu, osobnostný rast, rozvoj kreativity a logického myslenia.

Tímová spolupráca aj samostanosť

Učíme deti spolupracovať v tíme, riešiť problémy a komunikovať efektívne. Rozvíjať kritické myslenie. Toto sú dôležité zručnosti pre ich budúcnosť. Zároveň podporujeme ich individualitu, samostatné rozhodovanie a sebadôveru. Vedieme deti k tomu, aby sa naučili učiť samostatne. Robiť si poznámky z učebných zdrojov a porozumieť textu.

Prispôsobenie sa osnovám

Hoci chceme, aby vzdelávanie bolo uvoľnené a slobodné, je dôležité, aby sa dodržiavali aj osnovy určené Ministerstvom školstva. Snažíme sa integrovať tieto požiadavky do projektov a študijných plánov tak, aby boli menej obmedzujúce.


Rozvoj celého mozgu

Venujeme pozornosť rozvoju oboch hemisfér mozgu detí.  Zaraďujeme aktivity, ktoré zahŕňajú matematiku a vedu, umenie a filozofiu, porozumenie a komunikáciu. Znalosti dôležité pre rozvíjanie individuálnych schopností.

 Pridajte sa k nám! Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na t. č. 0908 939 307, email:dubenova.mo@gmail.com.