Zdeno Jáno

Terapie pre ľudí, ktorí hľadajú celostný
prístup k osobnému rastu a zlepšeniu života.

Vydajte sa na cestu objavovať vlastné podvedomie. Hodnoty na ktorých máte postavený svet. Programy správania ktoré ovplyvňujú Váš život. Potreby a túžby ktoré Vás ženú vpred. Vydajte sa na cestu k porozumeniu toho, prečo robíte, čo robíte; prečo ste to, čo ste a prečo je svet taký, aký je.

Ak neurobíte svoje podvedomie vedomé, bude ovládať Váš život a Vy ho budete volať osud. C.G.Jung

 
Terapie osobne v centre Žiliny alebo online. 
Kontakt: 0944 8590564
E-mail: zdenjan369@gmail.com
25 euro/1 sedenie-1 hodina

Moja práca v sebe integruje širokú škálu znalostí z rôznych druhov terapií, ale zároveň sú terapie jedinečné a ušité na mieru podľa Vašich potrieb. Som certifikovaný terapeut neuro-lingvistického programovania (NLP) a držiteľ diplomu zo psychológie a psychoterapie z UCLAN (University of Central Lancashire, UK). Tieto znalosti sú obohatené o spirituálny aspekt života a o prvky psychoanalýzy, person-centered terapie a kognitívno- behaviorálnej terapie, postavené na dlhoročných skúsenostiach v starostlivosti o mentálne a fyzické zdravie ľudí. To mi umožňuje čerpať zo širokého spektra nástrojov a prístupov na riešenie Vašich problémov.

 

Zameriavam sa na vzťahy, sexualitu, vyhorenie, psycho-spirituálnu krízu, riešenie problémov, prekonávanie prekážok, tvorenie a dosahovanie cieľov, prekonanie závislosti, sebarozvoj, sebarealizáciu a motiváciu. Tieto témy sa týkajú mnohých aspektov ľudského bytia a ich zvládnutie prispieva k zlepšeniu osobného, profesionálneho a vzťahového života.

Neuro-lingvistické programovanie (NLP) je terapia, ktorá sa zameriava na spôsob, akým sa náš mozog a jazyk navzájom ovplyvňujú a ako to môžeme využiť na dosiahnutie osobného a osobnostného rozvoja.

Spirituálny aspekt a práca s energiami pridáva ďalší rozmer terapeutickým zážitkom. Pojem spiritualita je široký, pre každého môže znamenať niečo iné. Jej dôležité charakteristiky môžu zahŕňať: hľadanie zmyslu a účelu, hľadanie spojenia, trvalý osobnostný rozvoj, úsilie o harmóniu.

Terapia adresuje riešenie problémov, čo zahŕňa aj zvládanie životných výziev a ťažkostí. Vyrovnanie sa so skutočnosťou a posunutie sa v živote, čo pomáha ľuďom lepšie porozumieť svojim citom, mysleniu a vzorcom správania, a tým získavať nové perspektívy a nápady. Pomáham ľuďom nájsť vnútornú motiváciu a odhodlanie prekonať prekážky, čo má pozitívny vplyv na ich sebavedomie a sebapresadenie.  


-    certifikovaný NLP terapeut,

-   držiteľ diplomu z psychológie, psychoterapie a counsellingu z University of Central Lancashire – UCLan, Preston, United Kingdom,

-    mám 14 rokov skúseností zo starostlivosti o psychické a fyzické zdravie ľudí,

-     NVQ level 2 zdravotná a sociálna starostlivosť,

-     certifikovaný transformačný liečiteľ - Footsteps of the soul, transformational healing,

-      anglický jazyk level C1-C2