OSOBNÝ A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ

„Kým neučiníte nevedomie vedomým, bude riadiť váš život a vy ho budete nazývať osudom.“

C. G. Jung

Poznávanie samého seba, svojich potrieb, túžob, cieľov a snov. Chápanie ich funkcií, vedomé poznanie a využitie potenciálu. Prečo som tu a teraz.

Odkrývanie naučených vzorcov správania, ktoré tvoria našu identitu. Cieľom je priniesť ich do vedomia, kde jednotlivec vedome rozhoduje o svojich činoch a myšlienkových pochodoch. Chceme, aby nám naše zvyky a túžby slúžili a nie my im.

Odhaľovanie týchto podvedomých vzorcov nášho správania sa, myšlienkových pochodov a chápania vlastnej identity, ako aj okolitého sveta.